همانطور که می دانید پروازهای یکطرفه از یک مبدا به یک مقصد بصورت فقط رفت می باشد. و پروازهای رفت و برگشت از یک مبدا به یک مقصد بصورت رفت و برگشت می باشد. ولی پروازهای چند مسیره ، مسیر هایی هستند که بیش از یک مقصد دارند. وقتی شما بخواهید مبدا خودتان به دو یا چند مقصد سفر داشته باشید می بایست از قسمت جستجوی پروازهای چند مسیره در سایت صورتی استفاده کنید . بطور مثال پروازهای زیر را در نظر بگیرد .

مثال 1:
پرواز1 - رفت : تهران به پاریس
پرواز2- برگشت : لندن به تهران
این پرواز چون رفت به یک شهر ( یا کشور ) و برگشت از یک شهر دیگر است می بایست از قسمت پروازهای چند مسیره استفاده کرد.


جستجوی پروازهای چند مسیره خرید بلیط هواپیمامثال 2:
پرواز1 - تهران به پاریس
پرواز 2- پاریس به لندن
پرواز3- لندن به تهران
در این مثال مسافر بیش از یک مقصد دارد که جستجوی این پرواز از طریق پروازهای چند مسیره امکان پذیر است .


جستجوی پروازهای چند مسیره خرید بلیط هواپیماجستجوی پرواز

1. ابتدا روی گزینه " چند مسیره" در فرم جستجوی پرواز در صفحه اول سایت صورتی کلیک نمایید تا فرم مخصوص پروازهای چند مسیره نمایان گردد 2. سپس در فرم مربوطه هر مسیری که قصد پرواز را دارید وارد نمایید و تاریخ پرواز را جلوی هر مسیر درج کنید
رزرو صندلی هواپیما
3. برای اضافه کردن و یا کمک کردن مسیر ها از کلید های "اضافه کردن مسیر" یا کلید "حذف آخرین مسیر" استفاده کنید 4. سپس دکمه جستجو را کلیک نمایید
رزرو صندلی هواپیما
5. در صفحه نتایج جستجو ، هر مسیری که انتخاب کرده اید در یک صفحه نمایش داده می شود که می بایست مسیر مورد نظر را انتخاب کنید تا نتایج بقیه مسیر های برای شما نمایش داده شود .
رزرو صندلی هواپیما;